Sự kiện

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

2. VINH DỰ VÕ LÂM

3. HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG TOP

  • Để nhận CODETOP vui lòng đến tại NPC hỗ trợ - Lâm An. Chọn Mục đồng + Code và chọn GIFTCODE.