Sự kiện

Kinh chào quý bằng hữu Kiếm Thế Hoàng Kim thân mến,

Tiếp nối những điều đặc biệt trong tháng 08 này, Kiếm Thế hoàng Kim sẽ mang trở lại hoạt động Hộp Quà Sự Kiện với nhiều phần thưởng giá trị. Thông tin chi tiết như sau:

I. Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 25/08/2019.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ hiện đang tham gia tại Kiếm Thế Hoàng Kim.

II. Cách thu thập

Tên Vật Phẩm Thu Thập

Hộp Quà Sự Kiện

Truy Nã: nhận được 10 Hộp Quà Sự Kiện / 1 nhiệm vụ thành công. 

Tiêu Dao Cốc: được 10 Hộp Quà Sự Kiện / Ải thành công.

Nhiệm Vụ Hàng Ngày: Liên tiếp 10 nhiệm vụ - 50 Hộp Quà Sự Kiện, Liên tiếp 20 nhiệm vụ - 100 Hộp Quà Sự Kiện

Liên tiếp 30 nhiệm vụ - 150 Hộp Quà Sự Kiện, Liên tiếp 40 nhiệm vụ - 200 Hộp Quà Sự Kiện.

Bạch Hổ Đường:  nhận được 20 Hộp Quà Sự Kiện / Ải thành công.

Train Quái Tần Lăng: có tỷ lệ nhận được Hộp Quà Sự Kiện 

Tống Kim: 3k điểm tích lũy - 50 Hộp Quà Sự Kiện, 5k điểm tích lũy - 100 Hộp Quà Sự Kiện, 10k điểm tích lũy - 200 Hộp Quà Sự Kiện

Thương Hội: 1000 Hộp Quà Sự Kiện khi hoàn thành 40 nhiệm vụ.

Vận Tiêu: Vàng - 200 Hộp Quà Sự Kiện, Lục - 100 Hộp Quà Sự Kiện, Lam - 50 Hộp Quà Sự Kiện, Trắng - 20 Hộp Quà Sự Kiện

Đua Thuyền: Top 1 - 50 Hộp Quà Sự Kiện, mỗi hạng sau giảm 5 cái Hộp Quà Sự Kiện.

Huyết Chân Đơn

Nhận được sau khi sử dụng 20 Hộp Quà Sự Kiện

III. Phần thưởng khi sử dụng

Vật Phẩm Phần Thưởng

Hộp Quà Sự Kiện

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

Tiêu hao: 1 Hộp Quà Sự Kiện + 1 Kim Nguyên Bảo (Tiểu)

SL Vật Phẩm
4 Kinh Nghiệm
2 Lệnh Bài Chiến Công
2 Tinh Thạch [Cấp 4]
4 Rương Danh Vọng
3 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
2 Rương Bí Tịch 180
25 Rương Trang Bị Ngựa
15 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
15 Dị Dung Thạch
250 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
250 Thần Khí Bảo Châu
250 Ấn Ký Tín Vật
250 Mảnh Già Lam Kinh

Lưu Ý: Mỗi ngày sau khi dùng 200 Hộp Quà Sự Kiện. Lại NPC Event Ingame >> Hộp Quà Sự Kiện để nhận quà:

Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.

SL Vật Phẩm
1 -> 50 Rương Trấn Hồn Thạch
1 -> 10 Linh Tê Ngọc
1 -> 1000  Kinh Nghiệm Đơn
1 -> 3 Rương Trận Pháp <1 ngày>
1 -> 50 Đá Thần Sa - Vô Hạ Dẫn
1 -> 50 Mảnh Ghép Vũ Khí

Huyết Chân Đơn

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

Tiêu hao: 1 Huyết Chân Đơn + 1 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Mỗi khi sử dụng 300 Huyết Chân Đơn ngẫu nhiên nhận được: 500 tiền du long, Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6, Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng.

 

SL Vật Phẩm
1

Rương Trấn Hồn Thạch

(chắc chắn nhận được)

32 Kinh Nghiệm
15 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
1600 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1600 Thần Khí Bảo Châu
1600 Ấn Ký Tín Vật
1600 Mảnh Già Lam Kinh
750 Linh Hồn Thú Cưng
15 Mảnh Ghép Vũ Khí
15 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
75 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
75 Dị Dung Thạch
1 Linh Tê Ngọc