Hướng dẫn

Hệ Thống BOSS

28-05-2017

Hệ thống boss Kiếm Thế vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình boss dưới đây để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt boss

 

I.Giới thiệu hệ thống boss.

  • Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được Bùa Bảo Toàn hoặc 50v đồng thường
Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

10v đồng thường

Chân nguyên tu đơn
Lệnh Bài Chiến Công
Thánh Linh Bảo hạp
kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 1
Lệnh Bài ảnh nguyệt
Lệnh Bài Trang Bị
Rương Bí Tịch 180
Hòa Thị Bích

Boss 120 Tầng Lăng

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại các map Tầng Lăng 1 - 5
Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được
20v Đồng Thường

Lệnh Bài Chiến Công
Thánh Linh Bảo hạp
kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2
Lệnh Bài ảnh nguyệt
Rương Mảnh Ghép
Rương Bí Tịch 180 tự chọn
Túi Linh Hồn Thú Cưng
Chiến Thần

Tần Thủy Hoàng

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 5

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Kim nguyên bảo
Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2
Lệnh Bài Trang Bị
Ruong Bí tịch 180
Bí Kíp Kỹ Năng Ngựa
Túi Dị Dung Thạch
Túi Thần Sa Vô Hạ
Túi Mảnh Ghép Ấn

Tam Đại Kỳ Lân

Time_1=08h30
Time_2=16h30
Time_3=00h30

Xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Túi Dị Dung Thạch
Kim nguyên bảo
Mảnh Ghép Vũ Khí
Túi Chân Khí
Rương Bí Tịch 180
Linh Tê Ngọc
Bí Kíp Kỹ Năng Ngựa
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa

Lục Chỉ Cầm Ma

Time_1=18h30

Xuất hiện ngẫu nhiên tại các map 115

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Tinh thạch cấp 3
Kim nguyên bảo
Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
[Đại] Chân Khí
Lệnh Bài Trang Bị
Ruong bí tịch 180
Linh tê ngọc
Bản đồ vạn hoa cốc

Đại Ác Ma

Time_1=08h00
Time_2=16h00
Time_3=22h15

Xuất hiện tại Đào Hoa Nguyên

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Túi Chân Khí
Túi Chứa Linh Khí
Túi Bạc thường
Tinh thạch [Cấp 4]

Tứ Đại Ác Nhân

Time_1=10h00
Time_2=20h00

Xuất hiện tại Cổ Lãng Dữ

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Túi mảnh già lam kinh
Túi Thần Sa - Vô Hạ
Dị dung thạch
Lệnh Bài trang bị
Ruong bí tịch 180
Rương Trang Bị Ngựa

Thành Các Tư Hãn

Time_1=14h00
Time_2=22h00

Xuất hiện tại Lương Sơn Bạc

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Túi Mảnh Ghép Ấn
Túi Bạc Thường
Túi Mảnh già lam kinh
Tây Phong Tửu

Time_1=12h30

Time_2=17h30

Time_3=21h30

Xuất hiện tại Thần Nữ Phong

- Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
- Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
- Người giết boss nhận được 30 Trấn hồn thạch

 

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này