Sự kiện

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ VƯƠNG PHỤNG HOÀNG KIM vào 13H00 ngày 01/09/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ VƯƠNG PHỤNG  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ VƯƠNG PHỤNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
100000 Kinh Nghiệm Đơn
100000 Mảnh Ghét Mặt Nạ
100000 Dị Dung Thạch
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
100000 Già Lam Kinh
100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Thần Khí Bảo Châu
2000 Lệnh Bài Chiến Công
50000 Linh Khí
3000 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ VƯƠNG PHỤNG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ VƯƠNG PHỤNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB