Sự kiện

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HOÀNG PHỤNG MINH PHỤNG vào 19H00 ngày 08/07/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HOÀNG PHỤNG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HOÀNG PHỤNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Kinh Nghiệm Đơn
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn
5000 Già Lam Kinh
5000 Ấn Ký Tín Vật
5000 Thần Khí Bảo Châu
5 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ HOÀNG PHỤNG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HOÀNG PHỤNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB