Sự kiện

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ BÍCH PHỤNG HOÀNG KIM vào 13H00 ngày 21/06/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ BÍCH PHỤNG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ BÍCH PHỤNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
15000 Kinh Nghiệm Đơn
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
50000 Già Lam Kinh
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Thần Khí Bảo Châu
100 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ BÍCH PHỤNG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ BÍCH PHỤNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB