Sự kiện

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 15/04/2018
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm
XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành
5000v Đồng Thường
50000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh già lam kinh
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn

TOP 2

Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành
2500v Đồng Thường
25000 Điểm Chân Khí
25000 Mảnh già lam kinh
25000 Mảnh Luân Hồi Ấn

TOP 3

Rương Thần Sa (2 Dòng)
1500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
10000 Mảnh già lam kinh
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn

TOP 4 - 10

Rương Thần Sa (0 Dòng)
700v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
5000 Mảnh già lam kinh
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn

 

Lưu Ý:

  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 10h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
  • Các huynh đệ có thể vào MÃ KHUYẾN MÃI tại trang đăng nhập để nhập CODE TOP
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị.
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim