Hướng dẫn

Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn. Thân mời nhân sĩ theo dõi.
 
Phần Thưởng Qua Ải
BHD Hoàng Kim:
  Phần Thưởng Kết thúc boss
Qua ải 1 1 vạn đồng + 2 tỷ kinh nghiệm + 2000 Thần Khí Bảo Châu 5 vạn đồng thường
Qua ải 2 2 Vạn đồng + 2 tỷ kinh nghiệm + 2000 Thần Khí Bảo Châu

10 vạn đồng thường

Qua ải 3 3 Vạn đồng + 5 tỷ kinh nghiệm + 2000 Thần Khí Bảo Châu

20 vạn đồng thường

Tại BHD Hoàng Kim khi tiêu diệt boss có cơ hội nhận được:
Chân nguyên tu luyện đơn
Kim Nguyên Bảo
Lệnh bài chiến công
kinh nghiệm đơn
Tinh thạch [Cấp 1 -2]
Rương Danh Vọng
Rương Bí Tịch 180
Hòa Thị Bích
Lệnh Bài Bạch Hổ Đường (sơ)
 
 
Thời gian và điều kiện tham gia
Thời gian
 • Ban ngày: từ 08h30 đến 17h30, diễn ra 10 trận/ngày (sơ cấp và cao cấp đều đi được).
 • Ban đêm: từ 21h30 - 06h30 ngày tiếp theo, diễn ra 10 trận/đêm (chỉ có cao cấp và Hoàng Kim mới đi được).
 • 30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.
Điều kiện
 
NPC liên quan
 
 
 • Truyền Tống Bạch Hổ Đường xuất hiện ở các thành thị lớn.
 • Chức năng: Đưa nhân vật từ thành thì vào Bạch Hổ Đường.
Hình ảnh minh họa tại một thành thị
 
 
 • NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông - Tây Nam - Bắc.
 • Chức năng: báo danh vào Bạch Hổ Đường.
 
 • Xa phu trong Bạch Hổ Đường có chức năng đưa nhân vật trở về các thành thị.
Cách thức tham gia
 
 • Đối thoại với NPC Truyền Tống để vào Bạch Hổ Đường.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép tham gia Bạch Hổ Đường 3 lần (miễn phí)).
 
 • Báo danh tại các NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông - Tây Nam - Bắc để vào tham gia vượt ải.
 • Có thể chọn Bạch Hổ Đường tương ứng với đẳng cấp của nhân vật để tham gia.
 
Sau khi bắt đầu hoạt động, tầng 1, 2, 3 Bạch Hổ Đường sẽ xuất hiện tiểu quái, hạ gục tiểu quái sẽ được kinh nghiệm và vật phẩm.
 
 
Sau 1 thời gian nhất định tiến hành hoạt động, sẽ có thông báo nhắc nhở người chơi xuất hiện Boss Thủ Lĩnh.
Sau khi hạ gục Boss Thủ Lĩnh sẽ nhận được kinh nghiệm, vật phẩm và đường đi vào tầng kế tiếp sẽ mở.
 
 • Sau khi vượt qua được tầng 1 và 2, tất cả nhân vật sẽ gặp nhau tại tầng 3.
 • Sau khi hạ gục Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tầng 3 thì nhân vật có thể ra ngoài theo lối lối ra.
 • Hoặc hết thời gian vượt ải quy định, nhân vật cũng tự đồng được đưa ra ngoài.
 
Mô hình chiến đấu trong Bạch Hổ Đường
 • Sau khi vào trong Bạch Hổ Đường sẽ tự động chuyển qua mô hình chiến đấu đặc biệt:
 • Nếu nhân vật trong bang hội sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu bang hội.
 • Nếu nhân vật trong Gia tộc sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu gia tộc.
 • Những nhân vật chưa tham gia bang hội và gia tộc sẽ được chuyển qua mô hình luyện công nhưng vẫn đánh được lẫn nhau.
 
 • Tại tầng 1 và 2, có thể nhân vật có thể hồi sinh nếu bị đánh trọng thương. Mỗi tầng được phép hồi sinh lần.
 • Nhân sĩ đã vào Bạch Hổ Đường nhưng chưa tới thời gian diễn ra sẽ không thể PK lẫn nhau.
 • Nhân vật bị đánh trọng thương (hết lần hồi sinh hoặc ở tầng 3) sẽ ngay lập tức được đưa về vị trí báo danh.
Ghi chú
 • Nhân sĩ trong cùng 1 Bang hội không thể đánh nhau.
 • Nhân sĩ trong cùng 1 Gia tộc không thể đánh nhau.
 • Khi PK trong Bạch Hổ Đường, nhân vật sẽ không bị tăng hay giảm điểm PK .